• Global site
  • Actividades locaisMainBenvida


Welcome to the website of the LBTS Research Group!

To navigate our webpages, use the links
in the sidebars or the search box underneath them.


Benvido ao sitio web do Grupo de Investigación LBTS!

Para navegar polas nosas páxinas,
usa os enlaces do lateral.


Grupo de Investigación LBTS
Facultade de Física
Área de Física da Materia Condensada da
Universidade de Santiago de Compostela

Membro da rede transnacional ENERMAT
a video enermat
› Ver presentación en vídeo ›


LBTS,
Campus Vida,
ES-15782 Santiago de Compostela (A Coruña) ESPAÑA.
Tel. +34 8818 14019 or +34 8818 14031 (máis)
Fax +34 8818 14112Printer-friendly version - Contact webmaster - Website admin - Page admin
Page last modified on October 05, 2016, at 01:14 PM.