• Global site
 • Actividades locaisMainPatentes


Algunhas patentes de membros do laboratorio:

 • Félix Vidal Costa, Manuel Rodríguez Osorio, José Antonio Veira Suárez

  Limitador inductivo de corrente baseado en múltiples anéis ou películas supercondutoras de pequeno diámetro
  (Limitador inductivo de corriente basado en múltiples anillos o películas superconductoras de pequeño diámetro)

  Núm. solicitude: P200301784
  Núm. publicación: 2 235 612
  País de prioridade: España
  Data de prioridade: 28-7-2003
  Entidade titular: Universidade de Santiago de Compostela (España)
  Estado da Patente: Concedida


 • Manuel Rodríguez Osorio, José Antonio Veira Suárez, Félix Vidal Costa

  Limitador inductivo de corrente baseado en elementos supercondutores con varias zonas débiles creadas artificialmente
  (Limitador inductivo de corriente basado en elementos superconductores con varias zonas débiles creadas artificialmente)

  Núm. solicitude: P200403105
  País de prioridade: España
  Data de prioridade: 14-12-2004
  Entidade titular: Universidade de Santiago de Compostela (España)
  Estado da Patente: Concedida


Printer-friendly version - Contact webmaster - Website admin - Page admin
Page last modified on May 09, 2011, at 11:23 AM.